W sytuacji gdy odchodzi od nas bliska osoba trudno jest pozbierać myśli i działać racjonalnie. Procedury i czynności które trzeba wykonać proszę pozostawić nam. Profesjonalnie i godnie zajmiemy się zmarłym od miejsca i momentu śmierci do momentu pochówku ma wybranym przez Państwa cmentarzu warszawskim lub w podwarszawskiej miejscowości. Poniżej przedstawiamy podstawowe czynności, które należy podjąć w przypadku śmierci.

W przypadku śmierci w domu należy zawiadomić Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112. Lekarz lub inny uprawniony pracownik Pogotowia będzie mógł stwierdzić zgon i wypisze kartę zgonu. Następnie proszę zadzwonić do zakładu pogrzebowego który zabierze ciało zmarłego do chłodni. Z kartą zgonu i dowodem tożsamości zmarłego najbliższy członek rodziny zmarłego musi udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie otrzyma akt zgonu w trzech egzemplarzach. Posiadając akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, należy skontaktować się z domem pogrzebowym który ustali wszelkie szczegóły.

Z karty zgonu wydanej przez lekarza należy wykonać kilka kserokopii ponieważ jest na niej podana przyczyna zgonu co będzie potrzebne przy załatwianiu formalności w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, czy związanych z dziedziczeniem. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu lub domu opieki społecznej Personel szpitala lub domu opieki społecznej powiadomi Państwa o zgonie, uzyska kartę zgonu, zapewni rodzinie zmarłego wsparcie psychiczne i powie jakie czynności należy podjąć. Ciało zmarłego zostanie złożone w szpitalnej kostnicy, a po uzyskaniu Państwa zgody, przewiezione do chłodni naszego Zakładu Pogrzebowego.

Członek najbliższej rodziny zmarłego będzie musiał potwierdzić tożsamość zmarłego w szpitalu i niekiedy wydać zgodę na przeprowadzenie sekcji zwłok, jeżeli przyczyna zgonu była niejasna. W niektórych sytuacjach decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok może podjąć prokurator bez zgody rodziny. Prywatne rzeczy zmarłego z szpitala lub domu opieki będzie mógł odebrać członek rodziny uprawniony do pochówku. Otrzymaną kartę zgonu należy skserować ponieważ będzie ona potrzebna w przyszłości przy załatwianiu spraw spadkowych, ubezpieczeniowych czy w banku zmarłego. Z kartą zgonu i dowodem tożsamości zmarłej osoby należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego gdzie uzyskacie Państwo trzy akty zgonu. Z aktem zgonu zapraszamy do naszego Domu Pogrzebowego Memorial gdzie będziemy mogli ustalić wszelkie szczegóły związane z pogrzebem. Pochówek może być dokonany na dowolnym warszawskim cmentarzu komunalnym lub parafialnym. Możliwy jest również pogrzeb świecki.

Jeżeli śmierć nastąpiła poza szpitalem, domem ... Gdy śmierć nastąpiła poza domem, szpitalem czy domem opieki - nastąpiła w wyniku wypadku, była skutkiem samobójstwa lub gdy okoliczności zgonu nie są jasne, zawsze wzywane jest Pogotowie Ratunkowe, które po stwierdzeniu śmierci zobowiązane jest do wezwania Policji. Policja zawiadamia Prokuraturę i zmarły przewożony jest do Zakładu Medycyny Sądowej aby w wyniku sekcji zwłok, ustalić przyczynę śmierci. Po sekcji zwłok najbliższy członek rodziny uzyskuje w Prokuraturze zezwolenie na wydanie przez Zakład Medycyny Sądowej ciała zmarłego. Z otrzymaną kartą zgonu i dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie jego kierownik, na podstawie tych dokumentów wystawia trzy akty zgonu i dokument uprawniający do pochówku. Posiadając akt zgonu z USC należy skontaktować się z Domem Pogrzebowym i ustalić wszystkie szczegóły organizacji pogrzebu – wybrać trumnę, kwiaty, klepsydrę, cmentarz na którym nastąpi pogrzeb.