Kremację ciała zmarłego, zgodnie z kanonem 1176 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Kościół Katolicki uznaje za zgodną z doktryną Kościoła. Kremacja przeprowadzana jest również z zachowaniem wszelkich norm etycznych. Aby zorganizować kremację w Warszawie, a następnie pogrzeb z urną, należy w Domu Pogrzebowym wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć akt zgonu zmarłego. Wszelkie formalności związane z kremacją załatwiamy w ciągu 24 godzin. Spopielenia zwłok dokonujemy w Krematorium.

Dom Pogrzebowy w uzgodnieniu z rodziną zmarłego ustala termin kremacji, załatwia wszelkie czynności formalne, trumnę kremacyjną i oprawę ceremonii. Koszt kremacji wynosi około 550 zł ale nie obejmuje kosztów trumny kremacyjnej, transportu i samej ceremonii. Ciało zmarłego do kremacji przygotowuje się dokładnie tak samo jak do pogrzebu tradycyjnego. Trumna kremacyjna musi być ekologiczna - nie lakierowana, pozbawiona wszelkich okuć i innych metalowych elementów. Jeżeli zmarły miał rozrusznik serca, to przed kremacją musi on być usunięty.

Kremacja zwłok odbywa się w trumnie kremacyjnej w temperaturze około 1300 stopni Celsjusza. Proces spopielenia trwa około 90 minut. Po kremacji zwłok prochy umieszczane są w urnie, która oczywiście można nabyć w Domu Pogrzebowym. Do wyboru są urny drewniane, kamienne i metalowe. Urna kremacyjna wraz z prochami zmarłego przekazywana jest rodzinie wraz z protokołem oraz świadectwem kremacji. Urna może być pochowane w grobie tradycyjnym (istnieje możliwość złożenia prochów w grobie rodzinnym), ziemnym grobie urnowym lub w kolumbariach, czyli ściennych niszach urnowych. Zgodnie z polskim prawem prochy ludzkie po kremacji muszą być pochowane na cmentarzu, nie można przechowywać prochów w domu ani rozsypywać ich w miejscach publicznych.